Thủ tục hành chính Lĩnh vực Thương mại quốc tế

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Thương mại quốc tế ban hành kèm theo quyết định Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum số 302/QĐ-UBND ngày 20/5/2020  Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum,

Lĩnh vực Thương mại quốc tế có tổng số: 06 thủ tục, trong đó 05 thủ tục được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công, 01 thủ tục được thực hiện tại BQLKKT và Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (ecosys.gov.vn) của bộ Công thương.

Trang thông tin điện tử BQKKT cung 06 thủ tục cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2; Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (dichvucong.kontum.gov.vn) cung cấp 05 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (ecosys.gov.vn) của bộ Công thương cung cấp 01 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4)

STT

Lĩnh vực thương mại quốc tế: 05 Thủ tục

Tài liệu, Hướng dẫn

Nộp hồ sơ trực tuyến

1

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải biểu mẫu

 Nộp hồ sơ trực tuyến 

Xem hướng dẫn

2

Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải biểu mẫu

Nộp hồ sơ trực tuyến 

Xem hướng dẫn

3

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải biểu mẫu

Nộp hồ sơ trực tuyến 

Xem hướng dẫn

4

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tải biểu mẫu

Nộp hồ sơ trực tuyến 

Xem hướng dẫn

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép

Tải biểu mẫu

Nộp hồ sơ trực tuyến 

Xem hướng dẫn

6

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (Áp dụng trường hợp đã đăng ký thương nhân tại KCN, KKT tỉnh Kon Tum)

Tải biểu mẫu

http://www.ecosys.gov.vn/

Xem hướng dẫn

 
Top page Desktop