phe-duyet-ket-qua-danh-gia-ho-so-de-xuat-ky-thuat-goi-thau

Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu

Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu

Article

Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 142/QĐ-BQLKKT ngày 29/10/2019 Phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai, với nội dung chính như sau:

- Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật.

+ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai (Địa chỉ: Số 170 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai); số điểm kỹ thuật: 93,5 điểm.

+ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum (Địa chỉ: Số 385 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); số điểm kỹ thuật: 99 điểm.

+ Công ty Cổ phần tư vấn giao thông Quảng Nam (Địa chỉ: Kiệt 10 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); số điểm kỹ thuật: 86 điểm.

- Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật: Không

Ban quản lý Khu kinh tế giao Công ty đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế (Đại diện chủ đầu tư) tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Xem Quyết định tại đây!

N.H

Từ khóa:

Top page Desktop