thong-bao-to-chuc-dau-gia-tai-san-cua-ban-quan-ly-cua-khau-quoc-te-bo-y

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Thông báo tổ chức đấu giá tài sản của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, tổ chức đấu giá tài sản của Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), tài sản đấu giá là: Cho thuê một phần diện tích nhà làm việc Trạm Kiểm soát liện hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) gồm có 16 vị trí có ký hiệu từ Q1 đến Q16 có tổng diện tích là 325,8 m2, với tổng giá khởi điểm là: 781.920.000 đồng/năm; tiền đặt trước: 151.000.000 đồng.

- Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 21/01/2019 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 9 giờ, ngày 24/01/2019, tại: Hội trường Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Địa chỉ: xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - số 211, Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (số điện thoại: 0260.3911.069).

Xem Thông báo bản niêm yết thông báo đấu giá tài sản tại đây!

Top page Desktop