tra-loi-don-kien-nghi-cua-cong-dan

Trả lời đơn kiến nghị của công dân

Trả lời đơn kiến nghị của công dân

Article

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Đơn của Bà Phùng Thị Mai, địa chỉ thường trú: thôn Iệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Nội dung Đơn: Đề nghị đền bù do có đường điện đi qua nhà từ năm 2003 hoặc cam kết chịu trách nhiệm nếu có sự cố về điện xảy ra.

Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan và đối chiếu với các quy định hiện hành, Ban quản lý Khu kinh tế trả lời như sau:

1. Công trình Lưới điện Đường trục chính Khu II – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y nằm trên vỉa hè Đường trục chính Khu II, đã thi công hoàn thành, bàn giao cho ngành điện đưa vào sử dụng và khai thác từ năm 2003. Công trình đảm bảo chất lượng, đảm bảo khoảng cách an toàn cháy nổ với các công trình lân cận và hoạt động bình thường từ đó đến nay.

Năm 2004, UBND tỉnh Kon Tum quyết định thu hồi đất và phê duyệt kinh phí bồi thường để thi công Đường trục chính Khu II tại các Quyết định số 589/QĐ-UB ngày 04/5/2004; Quyết định số 840/QĐ-UB ngày 14/6/2004.

Tuy nhiên, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đường trục chính Khu II, Khu trung tâm kinh tế của khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum chưa thực hiện xong bởi sau khi Hội đồng  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Ngọc Hồi tổ chức đi thực địa kiểm đếm khối lượng bồi thường thì một số hộ dân tự cơi nới thêm nhà cửa, vật kiến trúc (trong đó có hộ gia đình bà Phùng Thị Mai). Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã phối hợp chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền nhiều lần các hộ dân tháo dỡ công trình cơi nơi thêm báo cáo và được cấp có thẩm quyền quyết định dừng thực hiện dự án, quyết toán dự án và nộp số tiền chưa bồi thường giải phóng mặt bằng vào ngân sách nhà nước theo quy định.

 2. Khi cấp có thẩm quyền cho phép tiếp tục triển khai xây dựng dự án đường trục chính Khu II, Ban quản lý khu kinh tế phối hợp với Hội đồng  bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Ngọc Hồi tổ chức lập phương án bồi thường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi trả tiền bồi thường theo qui định.

Xem chi tiết văn bản tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Từ khóa:

Top page Desktop