trao-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-cho-nha-dau-tu

Trao giấy chứng nhận đang ký đầu tư cho nhà đầu tư

Trao giấy chứng nhận đang ký đầu tư cho nhà đầu tư

Article

Ngày 25/3, Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức buổi lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Phát triển khai dự án chăn nuôi heo thịt công nghệ cao

Mục tiêu dự án: Chăn nuôi heo thịt công nghệ cao

Quy mô dự án:

- Công suất thiết kế: 14.000 con heo thịt/đợt, 1 năm 2 đợt.

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Heo thịt

Diện tích đất sử dụng: 116.392m2 (11,6392 ha)

Thời hạn thực hiện dự án: 35 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Theo thời hạn sử dụng đất)

Tiến độ thực hiện dự án:

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Quý II năm 2021

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng: Hết Quý II năm 2021

- Tiến độ khởi công công trình: Quý  III năm 2021

- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình:  Từ Quý III năm 2021 đến hết Quý IV năm 2021.

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng: Từ Quý I năm 2022.

Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:

1. Nhà đầu tư phải làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản sử dụng trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo quy định của pháp luật.

2. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

3. Nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục về đất đai đảm bảo đủ điều kiện và quyền sử dụng địa điểm để đầu tư; chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với mục tiêu đầu tư của dự án (trong đó có chuyển đổi mục đích đất xây dựng một số công trình không thuộc danh mục được phép xây dựng trên đất nông nghiệp như: nhà công nhân, phòng công nhân cách ly, nhà bếp…  ;

4. Nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục để được cấp giấy phép xây dựng công trình theo quy định trước khi triển khai xây dựng;

5. Dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và phê duyệt trước khi quyết định, thực hiện đầu tư;

6. Dự án chậm tiến độ so với tiến độ đăng ký, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trên và Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư.

7. Dự án thuộc danh mục đầu tư kinh doanh chăn nuôi trang trại thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại mục 167, Phụ lục IV Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Do đó, dự án phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành..

8. Nhà đầu tư chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không đảm bảo điều kiện để được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng và phải ngừng hoạt động, tự tháo dỡ các hạng mục công trình đã xây dựng và không yêu cầu bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện quy hoạch như đã cam kết.

BBT trang thông tin điện tử 

 

Top page Desktop