be-mac-dai-hoi-cong-doan-vien-chuc-tinh-kon-tum-nhiem-ky-2023-2028

Bế mạc Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bế mạc Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2023 - 2028

Article

Tiếp tục chương trình Đại hội, chiều ngày 30/5, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Phiên làm việc thứ hai của Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự có đồng chí Rơ Châm Long - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện Công đoàn viên chức các tỉnh trong khu vực; Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố và 129 đại biểu chính thức.

Đại biểu tham dự Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã tập trung đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động nhiệm kỳ 2018 - 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã làm tốt việc tham gia xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, thực hiện các chế độ chính sách, nhất là các chính sách đối với lao động nữ; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên

Công đoàn viên chức tỉnh đã tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động xã hội. Trong đó, các tổ chức Công đoàn đã vận động hơn 14.200 lượt đoàn viên tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn” với số tiền hơn 568 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sữa nhà “Mái ấm công đoàn” cho 11 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với 450 triệu đồng; vận động đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp, ủng hộ các loại quỹ xã hội từ thiện do các cấp, các ngành phát động với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ phát triển mới 125 đoàn viên, thành lập 08 công đoàn cơ sở; đã giới thiệu 717 đoàn viên ưu tú tham gia lớp cảm tỉnh Đảng và có 506 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn viên chức tỉnh được triển khai và đạt nhiều kết quả. Trong nhiệm kỳ nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành gi nhận, biểu dương, khen thưởng, trong đó có 251 tập thể và 484 cá nhân được Ban chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen; 25 tập thể và 55 cá nhân được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; 5 tập thể và 5 cá nhân được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen...

Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Viên chức tỉnh xác định tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn trong tình hình mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chú trọng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường thu hút, tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam; tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn với tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kon Tum với 20 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp Đại hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân được thuộc Công đoàn viên chức tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023 ./.

Theo https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/47714/Be-mac-Dai-hoi-Cong-doan-Vien-chuc-tinh-Kon-Tum-nhiem-ky-2023---2028.html

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop