cong-doan-co-so-ban-quan-ly-khu-kinh-te-tinh-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-95-nam-ngay-thanh-lap-cong-doan-viet-nam-2871929-2872024

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)

Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)

Article

Ngày 24 tháng 5 năm 2024, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-CĐCS về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Theo Kế hoạch đề ra, các hoạt động chào mừng tập trung vào một số nội dung chính sau:

Tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 12/HD-LĐLĐ ngày 21/02/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum và Kế hoạch số 06/KH-CĐCS ngày 11/3/2024 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc triển khai phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Kon Tum và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024).

Tổ chức phát động và triển khai rộng khắp các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác như: Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong đoàn viên, người lao động cả nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, tìm tòi các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn năm 2024.

Tổ chức triển khai “Tháng cao điểm kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, kết nạp đoàn viên “Đợt 95 năm Công đoàn Việt Nam”, phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại đơn vị; tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do các cấp, ngành phát động, tổ chức

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức “Bữa cơm công đoàn” đồng loạt trong các cấp công đoàn, tập trung tại công đoàn cơ sở trong tuần diễn ra kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (từ 22-28/7/2024).

Các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam    tại cơ quan được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan; thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, người lao động để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Kon Tum và các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn tỉnh Kon Tum, Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đề ra trong năm 2024.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Top page Desktop