hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2019

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Article

Sáng 02/01/2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban thường vụ công đoàn các KKT-KCN; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Ban, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban quản lý Khu kinh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết kết quả nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020; Báo cáo đánh giá công tác thi đua; Báo cáo công khai công tác tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Chương trình công tác trọng tâm năm 2020.

(Đồng chí Phạm Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế phát biểu tại Hội nghị)

Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế trong chỉ đạo, điều hành và cùng với sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Các chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2019 được đề ra tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2018 đều cơ bản hoàn thành. Các ý kiến tham gia của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tại hội nghị đều được tập thể lãnh đạo Ban quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị có đủ phẩm chất năng lực trong thực hiện nhiệm vụ; giải quyết tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quy trình bổ nhiệm, tiếp nhận công chức, viên chức theo quy định. Công tác tài chính cơ quan được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo công khai, dân chủ, tăng cường tiết kiệm chí phí để tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan được duy trì thực hiện nghiêm túc; Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động yên tâm, tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch của cơ quan, đơn vị.

(Đồng chí Lê Đức - Chủ tịch Công đoàn các KCN-KKT phát biểu tại Hội nghị)

Hội nghị thảo luận, góp ý vào các báo cáo, quy chế tại Hội nghị và đề xuất các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Chủ trì hội nghị đã trao đổi, giải đáp các đề xuất, các vấn đề tồn tại trong năm 2019; đồng thời ghi nhận và làm rõ hơn về các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức về công tác quản lý, các mặt hoạt động của cơ quan trong năm 2020.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021 gồm 05 đồng chí.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế đã giấy khen các cán nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. 

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2019.

Hội nghị tin tưởng dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Ban, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

BBT

Top page Desktop