cong-tac-thu-hut-dau-tu-vao-khu-kinh-te-khu-cong-nghiep-hoat-dong-xuat-nhap-khau-xuat-nhap-canh-qua-cua-khau-quoc-te-bo-y-6-thang-dau-nam-2024

Công tác thu hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp; hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 6 tháng đầu năm 2024

Công tác thu hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp; hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y 6 tháng đầu năm 2024

Article

* Công tác thu hút đầu tư: Trong 6 tháng đầu năm 2024 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã Thông báo giới thiệu địa điểm và cung cấp thông tin về quy hoạch cho 03 dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, khu công nghiệp Hòa Bình và khu công nghiệp Sao Mai (Dự án của Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum tại Khu công nghiệp Hòa Bình; Dự án của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng tại Khu công nghiệp Sao Mai; Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y).

Cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 04 dự án tại khu công nghiệp Hòa Bình với tổng vốn đăng ký 123,048 tỷ đồng (Dự án Nhà máy sản xuất bê tông và chế biến vật liệu xây dựng Bảo Sơn của Công ty TNHH Vật liệu xanh Bảo Sơn Kon Tum, với tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án 13,048 tỷ đồng; Dự án Nhà máy gia công kính cường lực sản xuất các cấu kiện sắt của Công ty TNHH MTV Thịnh Phước Kon Tum, với tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án 8,0 tỷ đồng; dự án Nhà máy chiết xuất tinh bột nghệ và đóng gói rau của Công ty TNHH Nắng Ấm Cao Nguyên, với tổng vốn đăng ký của dự án 12,0 tỷ đồng; Nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng, với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng).

Công tác thực hiện thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư:  Tổng số tiền ký quỹ chưa hoàn trả là 6.632.450.135 đồng (số dự án đang thực hiện ký quỹ là 15 dự án, trong đó khu công nghiệp Hòa Bình 09 dự án, khu công nghiệp Sao Mai 03 dự án, khu kinh tế cửa khẩu 03 dự án). Đối với các dự án vi phạm tiến độ đầu tư đã kịp thời thu, nộp vào NSNN theo quy định.

Chấm dứt hoạt động đầu tư đối với 01 dự án (Kho chứa hàng của Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng Kon Tum tại KCN Hòa Bình);  điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với 02 dự án (Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH MTV Chiến Thắng I; Dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm, thực phẩm từ dược liệu và thực phẩm từ tảo SPIRULINA công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Phương Phong Linh); điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 09 dự án (Cửa hàng miễn thuế số 2 (Duty free shop 2) của Công ty CP miễn thuế SP Bờ Y; dự án đầu tư Cửa hàng miễn thuế số 1 (Duty free shop 1) của Công ty TNHH Phát Thành Vinh PT; dự án Trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái của Công ty CP năng lượng Highland; dự án Trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái của Công ty CP năng lượng Hoa Tây Nguyên; dự án Trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo mặt trời áp mái của Công ty CP năng lượng Tây Nguyên Xanh; dự án Trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp điện năng lượng mặt trời áp mái Hoàng Gia; dự án Trang trại nông nghiệp hữu cơ kết hợp năng lượng tái tạo Ngọc Huy; dự án của Ông Trần Văn Trưởng; dự án Trang trại nông nghiệp công nghệ cao kết hợp năng lượng tái tạo Thanh Hà).

Lũy kế tình hình thu hút đầu tư tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2024: Tổng số dự án đầu tư tại khu kinh tế, khu công nghiệp là 101 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.609,234 tỷ đồng; vốn thực hiện là 1.504,207 tỷ đồng; tổng diện tích đất là 2.106.747 m2. Trong đó:

- Tại khu công nghiệp Hòa Bình, tổng số 41 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 790,650 tỷ đồng, vốn thực hiện 637,267 tỷ đồng (có 31 dự án đang hoạt động, có 10 dự án đang triển khai lập thủ tục đầu tư, xây dựng. Tổng diện tích đất là 500.014 m2).

- Tại khu công nghiệp Sao Mai, tổng số 04 dự án/04 doanh nghiệp đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 740 tỷ đồng, vốn thực hiện 123,475 tỷ đồng (có 01 dự án đang hoạt động (đối với các mục tiêu đã hoàn thành đầu tư); có 03 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng. Tổng diện tích 432.045 m2).

- Tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tổng số 58 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.168,584 tỷ đồng, vốn thực hiện 743,465 tỷ đồng (có 48 dự án đang hoạt động, 04 dự án hoàn thành nhưng chưa hoạt động; 01 dự án đang triển khai và 05 dự án vi phạm tiến độ đầu tư (quá thời hạn đầu tư). Tổng diện tích đất của 58 dự án là 1.204.688 m2).

* Công tác quản lý, cho thuê hạ tầng các khu công nghiệp: Số tiền thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp Hoà Bình (bao gồm cả tiền cho thuê đất) trong 6 tháng đầu năm là 489.429.000 đồng. Tổng số dự án đã cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng tại khu công nghiệp Hoà Bình đến nay là 24 dự án.

Số tiền thu cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp Hoà Bình (không bao gồm tiền cho thuê đất) trong 6 tháng đầu năm là 289.682.599 đồng. Tổng số dự án đã được cho thuê sử dụng hạ tầng kỹ thuật là: 07 dự án.

* Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y

- Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm đạt: 152,239 triệu USD (tăng 0,84% so với cùng kỳ năm 2023).

- Phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu 6 tháng đầu năm đạt: 27.301 lượt (tăng 54,05% so với cùng kỳ năm 2023).

- Hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu 6 tháng đầu năm đạt: 139.519 lượt (tăng 29,55% so với cùng kỳ năm 2023).

- Thu ngân sách nhà nước tại cửa khẩu (thuế, lệ phí, giá dịch vụ) 6 tháng đầu năm đạt: 148,841 tỷ đồng (tăng 2,05% so với cùng kỳ năm 2023).

- Thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu): Luỹ kế từ đầu năm đạt: 14.916.350.000 đồng, đạt 101,4% so với kế hoạch giao cả năm (tăng 226,8% so với cùng kỳ năm trước).

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop