dang-bo-ban-quan-ly-khu-kinh-te-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-cong-tac-dang-6-thang-dau-nam-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-2021

Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Article

Chiều ngày 01/7, Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Vũ Mạnh Hải – Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng Ban quản lý; các đồng chí lãnh đạo ban; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ BQLKKT tỉnh đã tập trung lãnh đạo ĐV, CC, VC, LĐ đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kinh tế-xã hội đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ và đạt các chỉ tiêu đề ra, đồng thời thường xuyên có rà soát, điều chỉnh bổ sung các nhiệm vụ đột xuất.

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt, phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo và chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể. Thường xuyên giáo dục cho đảng viên và quần chúng thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo, kịp thời củng cố, kiện toàn . Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các Chi bộ được quan tâm và thực hiện theo kế hoạch, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát huy vai trò đảng viên ngày càng tốt hơn.

Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích về những kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém cần khắc phục, đồng thời đề xuất các giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Mạnh Hải, Bí thư Đảng uỷ đánh giá cao các ý kiến góp ý tại Hội nghị và khẳng định, Đảng ủy sẽ tiếp thu và bổ sung trong Báo cáo sơ kết 6 tháng, đồng thời sẽ cụ thể hóa trong các kế hoạch triển khai sắp tới.

* Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (mở rộng). Tại Hội nghị, đã thông quan Thông qua Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ về “Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum”  và  Nghị quyết “về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao vai trò, cơ chế phối hợp giữa Đảng bộ với Thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo”./.

BBT

Top page Desktop