danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-3-4-cua-tinh-kon-tum

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của tỉnh Kon Tum

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của tỉnh Kon Tum

Article

Ngày 21/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1120/VP-TTHCC về việc thông báo danh mục sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Thời gian qua, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, chuẩn hóa 2.004 thủ tục hành chính (cấp tỉnh 1.606 thủ tục, cấp huyện 280 thủ tục, cấp xã 118 thủ tục).

 Đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2020 các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum đã cập nhật công  khai 353 dịch vụ công trực tuyến (233 dịch vụ công mức độ 3 và 120 dịch vụ công nức độ 4) trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum tại địa chỉ truy cập và sử dụng: https://dichvucong.kontum.gov.vn. và sẽ tiếp tục cập nhật, cung cấp trong thời gian tới.

 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo, tuyên truyền rộng rãi để các tổ chức, cá nhân biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.

 Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp liên hệ đầu mối hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Ông Võ Đình Trung - Điện thoại: 0905.790.369 để được hỗ trợ./

Xem chi tiết Danh mục DVCTT mức độ 3, 4.

Theo kontum.gov.vn

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop