dau-tu-du-an-he-thong-quan-trac-nuoc-thai-tu-dong-tai-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-tap-trung-kcn-hoa-binh-giai-doan-1

Đầu tư dự án Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Bình - giai đoạn 1

Đầu tư dự án Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Bình - giai đoạn 1

Article

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Hòa Bình - giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 1 tỷ 155 triệu đồng, từ nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình.

Quy mô đầu tư gồm: Thiết bị quan trắc tự động nước thải; thiết bị hiển thị, ghi nhận dữ liệu và kết nối với các đầu đo kỹ thuật số; đầu đo COD chuyên dùng cho nước thải; đầu đo pH chuyên dùng cho nước thải; Senror đo TSS; đầu dò đo nhiệt độ; đầu dò đo DO; thiết bị quan trắc lưu lượng nước thải; dây tín hiệu, dây nguồn, ống nhựa đi dây; tủ điện, chống sét, bộ lưu trữ dữ liệu và các phụ kiện lắp đặt khác; thiết bị truyền thông GSM/GPRS truyền dữ liệu về trạm trung tâm; kênh hở và mái che.

(Nhà máy xử lý nước thải tại KCN Hòa Bình - giai đoạn 1)

Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Bình có hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với các thông số: lưu lượng đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải của Khu công nghiệp trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Hệ thống quan trắc tự động phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật kết nối để truyền dữ liệu tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum theo quy định; góp phần hoàn chỉnh công trình bảo vệ môi trường trong Khu công nghiệp Hòa Bình; tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, kịp thời khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước (nếu có) trong quá trình vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Bình.

Văn phòng

Từ khóa:

Top page Desktop