lap-dat-mo-rong-he-thong-mang-luoi-duong-ong-cap-3-den-cac-khu-dan-cu-theo-kien-nghi-cua-cu-tri-xa-po-y

Lắp đặt mở rộng hệ thống mạng lưới đường ống cấp 3 đến các khu dân cư theo kiến nghị của cử tri xã Pờ Y

Lắp đặt mở rộng hệ thống mạng lưới đường ống cấp 3 đến các khu dân cư theo kiến nghị của cử tri xã Pờ Y

Article

Nhà máy cấp nước sạch sinh hoạt khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2013 bằng nguồn vốn hỗ trợ JICA Nhật bản và nguồn vốn trong nước, tổng mức đầu tư là 56 tỷ đồng; công suất 2.000m3/ngày.đêm; công suất thực tế 860m3/ngày.đêm (đạt 43%).

Hiện nay, hệ thống mạng lưới đường ống cấp 3 để cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y chỉ được đầu tư xây dựng ở tuyến đường chính (dọc tuyến Quốc lộ 40 thuộc xã Pờ Y), các khu dân cư nằm trong lô 2, lô 3 của các thôn trên địa bàn chưa được đầu tư xây dựng. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, cử tri xã Pờ Y đã nhiều lần kiến nghị việc mở rộng hệ thông để cung cấp nước sạch sinh hoạt của nhân dân.

Trước những kiến nghị của cử tri, Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã đầu tư mở rộng hệ thống mạng lưới đường ống cấp 3 đến các khu dân cư theo kiến nghị của cử tri. Công trình triển khai thực hiện từ tháng 6/2021, đến nay đơn vị đã thực hiện hoàn thành việc lắp đặt hệ thống đường ống đến các khu dân cư và đã đấu nối vào hệ thống đường ống chính theo kế hoạch.

(Công nhân Công ty ĐTPTHT thi công lắp đặt hệ thống cấp nước)

Việc đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn đáp ứng được nhu cầu thiết thực của nhân dân trên địa bàn; góp phần nâng cao sức khỏe, điều kiện sống cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

(Hồ cung cấp nước cho nhà máy hiện nay đang bị bồi lắng)

Trước tình trạng hồ cung cấp nước cho Nhà máy đã bồi lấp khoảng ¾ diện tích lòng hồ, vào mùa mưa bão lượng bùn đất từ thượng nguồn đổ về ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt, khó khăn trong quá trình xử lý chất lượng nước, công tác vận hành Nhà máy. Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã báo cáo cấp có thầm quyền đầu tư dự án: Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy cấp nước sinh hoạt khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày ngày 10 tháng 11 năm 2020 và triển khai thực hiện từ năm 2021.

Dự án hoàn thành sẽ nâng cao chất lượng nước mặt, cung cấp nguồn nước ổn định cho Nhà máy cấp nước phục vụ cấp nước sạch sinh hoạt cho các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi; đồng thời, tích trữ nước để cung cấp vào mùa nước kiệt, điều tiết dòng chảy, cắt giảm lũ, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, phòng cháy chữa cháy, cải thiện môi trường sinh thái và tạo cảnh quan môi trường trên Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Cty ĐTPTHT

 

Top page Desktop