dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-kcn-sao-mai

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN Sao Mai

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch KCN Sao Mai

Article

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu công nghiệp Sao Mai, thành phố Kon Tum.

Theo đó, bổ sung chức năng sử dụng đất, điều chỉnh ranh giới KCN Sao Mai quy mô 150ha.

Bổ sung khu đô thị - dịch vụ phía Nam khu công nghiệp Sao Mai, quy  mô 50ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế phối hợp với UBND thành phố Kon Tum tổ chức quản lý và triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy định hiện hành.

                                                                                                                                                                                                                                  BBT                                    

Từ khóa:

Top page Desktop