dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-khu-trung-tam-hanh-chinh

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm hành chính

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu trung tâm hành chính

Article

Ngày 23/9, Ban quản lý khu kinh tế ban hành quyết định số 124/QĐ-BQLKKT điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành chính, tỷ lệ 1/500 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo đó, điều chỉnh lô P/S (23.336 m2) và một phần lô X13 (41.870 m2) từ đất Bãi đỗ xe tập trung và Công viên cây xanh sang đất ở kết hợp Thương mại - Dịch vụ.

Điều chỉnh một phần lô X13 (19.070 m2) từ đất Công viên cây xanh sang đất Bãi đỗ xe tập trung (để hoán đổi vị trí lô P/S nêu trên khi đã điều chỉnh).

Xem quyết định tại đây!

N.H

Từ khóa:

Top page Desktop