phe-duyet-nhiem-vu-khao-sat-dia-hinh-ty-le-1500-phuc-vu-dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-xay-dung-khu-i-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát địa hình (tỷ lệ 1/500), phục vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát địa hình (tỷ lệ 1/500), phục vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ngày 12/3/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát địa hình (tỷ lệ 1/500), phục vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Mục đích khảo sát:

- Khảo sát tình hình hiện trạng về điều kiện địa hình, địa vật, các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc nhà cửa, cây hoa màu, lưới khống chế mặt bằng và độ cao khu vực lập quy hoạch.

- Khảo sát, đo vẽ lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m để phục vụ cho công tác lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu I, tỷ lệ 1/500 - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Phạm vi khảo sát:

Vị trí: Khu vực khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 thuộc Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Ranh giới :

- Phía Bắc: Giáp đường từ Trạm kiểm soát liên hợp đi đường NT18 thuộc xã Pờ Y;

- Phía Đông: Giáp đường N18 (đường N10 theo Quy hoạch chung) đoạn thuộc xã Pờ Y và đồn biên phòng 677;

- Phía Nam: Giáp đường D8, tụ thủy và đồi cao;

- Phía Tây: Giáp đường biên giới Việt Nam – Lào, cách đường tuần tra biên giới khoảng 100m về hướng Tây.

Xem chi tiết văn bản tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop