ket-qua-cong-tac-doan-va-phong-trao-thanh-nien-nam-2016-cua-doan-co-so-bql-khu-kinh-te-tinh

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 của Đoàn cơ sở BQL Khu kinh tế tỉnh

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 của Đoàn cơ sở BQL Khu kinh tế tỉnh

Article

Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 40-BC/ĐTN báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016. Theo đó:

Hiện nay, Đoàn cơ sở BQLKKT tỉnh hiện có 02 Chi đoàn trực thuộc với tổng số 32 đoàn viên. Trong đó có 22 đoàn viên nam, 10 đoàn viên nữ; 03 đoàn viên là người DTTS; 08 đồng chí là đảng viên trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn; Ban chấp hành Đoàn cơ sở hiện có 04 đồng chí (có 02 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở kiêm nhiệm Bí thư, Phó bí thư các Chi đoàn trực thuộc).

Trong năm, Ban chấp hành Đoàn cơ sở và các Chi đoàn trực thuộc đã duy trì chế độ sinh hoạt, triển khai theo Quy chế hoạt động, xây dựng các chương trình, nội dung kế hoạch theo từng tháng, quý, năm; tham mưu kịp thời với cấp uỷ, chính quyền cơ quan về các hoạt động của Đoàn, kịp thời, nắm bắt tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên. Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức, điều hành luôn bám sát các nghị quyết của Đảng và Đoàn cấp trên đề ra.

Tổ chức và triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN; thực hiện các nội dung, hình thức sinh hoạt theo chủ điểm của tháng; các hoạt động VHVN-TDTT trong đoàn viên thanh niên; Triển khai cho 100% ĐVTN đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với việc phát động đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị....Luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức sinh hoạt; tập trung củng cố và kiện toàn hệ thống Ban Chấp hành, đồng thời chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình “rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”; làm tốt công tác quản lý đoàn viên, thu nộp và sử dụng đoàn phí theo đúng quy định, chủ động nghiên cứu, tổ chức các hoạt động để tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho các hoạt động của Đoàn. Chú trọng công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Triển khai, thực hiện tốt phong trào “xung kích”, “đồng hành” cho ĐVTN.

Báo cáo cũng chỉ ra, bên cạnh những ưu điểm còn một số tồn tại như: Đội ngũ Ban chấp hành Đoàn cơ sở và Ban chấp hành các Chi đoàn đều hoạt động kiêm nhiệm công tác đoàn thể, còn yếu về nghiệp vụ, thiếu nhạy cảm và sự linh hoạt, một số đoàn viên thanh niên còn ỷ lại, trông chờ, chưa thực sự năng động, sáng tạo trong các phong trào hoạt động; Chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục và một số các hoạt động phong trào còn mang tính phong trào bề nổi, phụ thuộc vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm, chưa xây dựng thành phong trào thường xuyên, chưa có các hoạt động mang tính chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực và lâu dài.

Xem Báo cáo tại đây!

 

Từ khóa:

Top page Desktop