lay-y-kien-tham-dinh-du-an-dien-nang-luong-mat-troi-ap-mai-cua-cong-ty-cp-xuat-nhap-khau-va-dau-tu-kon-tum

Lấy ý kiến thẩm định dự án điện năng lượng mặt trời áp mái của Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum

Lấy ý kiến thẩm định dự án điện năng lượng mặt trời áp mái của Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Kon Tum

Article

Ngày 03/7/2020, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Văn bản đề nghị thực hiện dự án “Điện năng lượng mặt trời áp mái” của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum tại địa điểm: Lô B1, Khu công nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26/11/2014; Nghị định 118/2015/NĐ-CP, ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có ý kiến thẩm định đối với hồ sơ đăng ký dự án đầu tư nêu trên, cụ thể:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, hiệu quả kinh tế xã hội và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định các nội dung liên quan đến dự án; đánh giá đảm bảo các qui định về bảo vệ môi trường của dự án,… và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Sở Xây dựng thẩm định nội dung liên quan đến quy hoạch xây dựng, bố trí các công trình kết cấu hạ tầng, các chỉ tiêu quy hoạch.... và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

4. Sở Công thương: Đánh giá sự phù hợp của dự án về quy hoạch ngành, nội dung liên quan về điện năng lượng mặt trời áp mái của dự án… và các nội dung liên quan khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

5. Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh: Đánh giá sự phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC…

Ý kiến của quý cơ quan gửi về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trước ngày 14/7/2020. Quá thời gian nêu trên, nếu quý cơ quan không có ý kiến phúc đáp thì được coi như đồng ý với nội dung đề xuất của dự án.

Xem chi tiết văn bản tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop