tham-gia-cuoc-thi-sang-tac-bai-hat-va-logo-tuyen-truyen-ve-dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-kon-tum-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2017-2022

Tham gia Cuộc thi sáng tác Bài hát và Logo tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

Tham gia Cuộc thi sáng tác Bài hát và Logo tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022

Article

Thực hiện Công văn số 728-CV/ĐTN, ngày 07/02/107 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Ngọc Hồi về việc triển khai cuộc thi sáng tác Bài hát và Logo tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Ngày 10/2/2017, Đoàn cơ sở BQL Khu kinh tế đã ban hành văn bản triển khai cho các Chi đoàn trực thuộc tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi sáng tác Bài hát và Logo tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, tinh thần, tầm quan trọng và các nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2017-2022).
- Thời gian, địa điểm nhận Bài dự thi: Từ ngày 07/2/2017 đến hết ngày 30/4/2017. Bài dự thi gửi về Ban Chấp hành Đoàn cơ sở (qua đồng chí Phạm Công Thành-Phó Bí thư Đoàn cơ sở) để tổng hợp gửi về cơ quan Huyện đoàn và gửi Bài dự thi về Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn.
Xem văn bản tại đây!

Văn phòng

Top page Desktop