thong-bao-gioi-thieu-dia-diem-dau-tu-du-an-nha-may-xu-ly-chat-thai-ran-an-thien-ngoc-hoi

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn An Thiện Ngọc Hồi

Thông báo giới thiệu địa điểm đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn An Thiện Ngọc Hồi

Article

Ngày 12/4, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Thông báo 24/TB-BQLKKT giới thiệu vị trí đất cho Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện để lập thủ tục đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn An Thiện Ngọc Hồi tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Dự án có tổng diện tích khoảng 49.632 m2. Mục đích xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn.

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Thông báo, Chủ đầu tư phải hoàn chỉnh Hồ sơ đề xuất dự án và các văn bản liên quan gửi về Ban quản lý Khu kinh tế để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Đến hết ngày 03/6/2019 nếu chủ đầu tư không được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì thông báo trên hết hiệu lực và không còn giá trị.

N.H

Từ khóa:

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop