title

Quyết định giải thể và thành lập Chi đoàn 1, Chi đoàn 2 thuộc Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Quyết định giải thể và thành lập Chi đoàn 1, Chi đoàn 2 thuộc Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

Article

Ngày 01/6/2016, Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 28, 29-QĐ/ĐTN về việc thành lập Chi đoàn 1, Chi đoàn 2 thuộc thuộc Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Theo đó:

Chi đoàn Chi đoàn 1, gồm đoàn viên của các Phòng, đơn vị: Văn phòng, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Quản lý Đầu tư, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng, Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn gồm các đồng chí có tên sau:

- Đồng chí Phan Văn Châu – Bí thư Chi đoàn;

- Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Phó Bí thư Chi đoàn;

- Đồng chí Bùi Ngọc Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

Chi đoàn 2, gồm đoàn viên của Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh. Chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn gồm các đồng chí có tên sau:

- Đồng chí Trần Thị Phương Thuý – Bít hư Chi đoàn;

- Đồng chí Lê Thị Hương - Phó Bí thư Chi đoàn;

- Đồng chíTrần Tuấn Phương - Uỷ viên Ban Chấp hành Chi đoàn.

Trước đó, BCH Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 27-QĐ/ĐTN về việc giải thể các Chi đoàn 1, 2, 3 thuộc Đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để thành lập các Chi đoàn mới.

Văn phòng (tổng hợp).

Từ khóa:

Top page Desktop