trien-khai-nhiem-vu-to-cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-cua-chu-tich-ubnd-tinh

Triển khai nhiệm vụ Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh

Triển khai nhiệm vụ Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh

Article

Sáng ngày 27/10, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo UBND và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố.

Quang cảnh đại biểu tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã công bố Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập và phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2023 và kiến nghị Tổ công tác chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, trao đổi về kết quả thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2023, phân tích các tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, cũng như bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các tháng cuối năm 2023.

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo tại hội nghị

 

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong 10 tháng năm 2023, công tác cải cách TTHC địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm, chú trọng; việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phần lớn đã được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC ngày càng mạnh mẽ; số lượng, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC ngày càng tăng,...

Trong 10 tháng năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 199.352 hồ sơ thông qua qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, trong đó, 50.990 hồ sơ trực tuyến; 143.937 hồ sơ trực tiếp và bưu chính; 4.425 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang; đã giải quyết 193.339 hồ sơ, trong đó, 189.309 hồ sơ đúng và sớm hạn (đạt tỷ lệ 97,91% hồ sơ đúng hạn); 5.710 hồ sơ đang giải quyết.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã cung cấp 1.015 dịch vụ công toàn trình, 364 dịch vụ công trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia 1.375/1.711 TTHC của tỉnh (đạt 80,36%). Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ khi tiếp nhận của toàn tỉnh đạt 57,91%.

Theo Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử ban hành kèm theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ đối với 05 nhóm chỉ số: Công khai, minh bạch; Tiến độ, kết quả giải quyết; Số hóa hồ sơ; Cung cấp dịch vụ trực tuyến; Mức độ hài lòng, tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả tích cực, trong đó về chỉ số tổng hợp, tỉnh đang đứng thứ 19/63 tỉnh, thành phố; một số nhóm chỉ số có thứ hạng cao như: Nhóm chỉ số Công khai minh bạch, tỉnh Kon Tum đang đứng thứ 3/63 tỉnh/thành phố; Nhóm chỉ số về Tiến độ giải quyết TTHC, tỉnh Kon Tum đang đứng 26/63 tỉnh/thành phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương cần xác định công tác cải cách TTHC nói riêng và CCHC nói chung là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm.

Đồng chí nhấn mạnh, các nhiệm vụ này được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng và đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện; các ngành, địa phương cần phải rà soát, đánh giá lại xem đơn vị mình đang yếu chỗ nào, nội dung nào chưa đạt liên quan đến chấm điểm CCHC để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm việc trình công bố, công khai TTHC kịp thời theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết TTHC để đảm bảo đạt tỷ lệ 95% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn và trước hạn, đặc biệt là các đơn vị cấp huyện chưa đạt tỷ lệ nêu trên đã được chỉ ra tại báo cáo.

Đông chí yêu cầu các cơ quan, địa phương tập trung đẩy mạnh giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC về đất đai, TTHC lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch,… đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến; chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 về ứng dụng dữ liệu dân cư, phấn đấu đến cuối năm 2023 toàn tỉnh đạt 70% người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC, các nội dung liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện và sở ngành cho các đơn vị, địa phương để góp phần nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PARINDEX và SIPAS của tỉnh./.

Theo https://www.kontum.gov.vn/pages/detail/48994/Trien-khai-nhiem-vu-To-cong-tac-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-cua-Chu-tich-UBND-tinh.html

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop