ubnd-tinh-quyet-dinh-thu-hoi-mot-phan-dien-tich-dat-trong-kcn-hoa-binh-va-cho-cong-ty-dich-vu-dien-luc-mien-trung-thue-dat-thuc-hien-du-an

UBND tỉnh Quyết định thu hồi một phần diện tích đất trong KCN Hòa Bình và cho Công ty dịch vụ điện lực Miền Trung thuê đất thực hiện dự án.

UBND tỉnh Quyết định thu hồi một phần diện tích đất trong KCN Hòa Bình và cho Công ty dịch vụ điện lực Miền Trung thuê đất thực hiện dự án.

Article

Ngày 09 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Kon Tum (nay là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế) thuê đất và cho Công ty dịch vụ điện lực Miền Trung thuê đất để thực hiện dự án Xưởng sữa chữa, thử nghiệm thiết bị điện và gia công cơ khí xí nghiệp dịch vụ điện lực Kon Tum, cụ thể như sau:

* Vị trí: Khu Công nghiệp Hòa Bình, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

* Diện tích: 1.593,7 m2. (Kèm theo Sơ đồ trích lục tỷ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 21 tháng 9 năm 2023).

* Hiện trạng, nguồn gốc:

- Hiện trạng: Trên đất đã xây dựng Xưởng sữa chữa, thử nghiệm thiết bị điện và gia công cơ khí.

- Nguồn gốc đất: Được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu kinh tế thuê đất. Nay Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tự nguyện trả lại đất.

* Thời hạn cho Công ty dịch vụ điện lực Miền Trung thuê đất: Đến tháng 9 năm 2058.

* Mục đích sử dụng đất: Đất khu công nghiệp.

Căn cứ Quyết định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế; các đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa cho Công ty dịch vụ điện lực Miền Trung theo đúng quy định, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế có trách nhiệm xử lý dứt điểm các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến thuê đất, thuê hạ tầng (nếu có) đối với phần diện tích đất thu hồi nói trên theo đúng quy định pháp luật; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa

Công ty dịch vụ điện lực Miền Trung có trách nhiệm quản lý, sử dụng diện tích đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Thanh Dao - Văn phòng

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop