Post

Lắp đặt mở rộng hệ thống mạng lưới đường ống cấp 3 đến các khu dân ...

Nhà máy cấp nước sạch sinh hoạt khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2013 bằng nguồn vốn hỗ trợ JICA Nhật bản và nguồn vốn trong nước, tổng mức đầu tư là 56 tỷ đồng; công suất 2.000m3/ngày.đêm; công suất thực tế 860m3/ngày.đêm (đạt 43%).

Post

Bảo trì, sửa chữa cổng chính KCN Hòa Bình

Thực hiện kế hoạch bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình hàng năm và ý kiến chỉ đạo của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum tại văn bản số 104/BQLKKT-QHXD về việc bảo trì, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Bình năm 2017. Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã triển khai kế hoạch bảo trì, cải tạo sửa chữa cổng chính KCN, lắp đặt một số hạng mục để quản lý, bảo vệ an ninh trật tự trong KCN gồm:

Post

Đầu tư dự án Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý...

Ngày 09/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống quan trắc nước thải tự động tại nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Hòa Bình - giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 1 tỷ 155 triệu đồng, từ nguồn thu cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn với sử dụng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Bình.

Top page Desktop