co-hoi-de-du-an-y-tuong-khoi-nghiep-cua-thanh-nien-ap-dung-vao-thuc-tien

Cơ hội để dự án, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên áp dụng vào thực tiễn

Cơ hội để dự án, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên áp dụng vào thực tiễn

Article

Dự án khởi nghiệp kinh doanh là một chuỗi hành trình khám phá những ý tưởng tìm kiếm những con đường, biến những nguồn lực hiện tại thành mục tiêu trong tương lai.

Nói về khởi nghiệp (startup) thì chỉ đơn giản là khi chúng ta bắt đầu một môn học mới cũng là khởi nghiệp tuy nhiên khi nói về dự án khởi nghiệp kinh doanh tức là chúng ta nói đến hoạt động biến những nguồn lực hiện tại thành lợi nhuận trong tương lai. 

Khởi nghiệp cũng có nghĩa là bạn tạo ra giá trị có lợi cho người cho xã hội hoặc nhóm khởi nghiệp, cho các cổ đông của công ty, cho người lao động, cho cộng đồng và nhà nước. Khởi nghiệp bằng việc thành lập doanh nghiệp sẽ tạo tăng trưởng kinh tế và dưới một góc độ nào đó sẽ tham gia vào việc phát triển kinh tế và xã hội.
Những ý tưởng, dự án đảm bảo tính khả thi và áp dụng được vào sản xuất kinh doanh của lớp trẻ ngày nay đang có điều kiện để phát triển thành hiện thực nhờ vào Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025”.
Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có thông báo tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017. Đây là cơ hội cho lớp trẻ Kon Tum khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tìm kiếm dự án, ý tưởng khởi nghiệp khả thi để hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp.
Các bạn trẻ là thanh niên, sinh viên, học viên tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; cá nhân, nhóm cá nhân ở các vùng miền. địa phương trên cả nước có dự án, ý tưởng mong muốn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều được đăng ký tham gia xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp.
Mọi thông tin về mục đích, yêu cầu, hồ sơ tham gia xét duyệt, hình thức xét duyệt và thời gian địa điểm đều có đăng đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (www.skhdt.kontum.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử tỉnh (www.kontum.gov.vn).
 Đợt này, tại thông báo số 19/TB-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh Kon Tum thì tỉnh sẽ lựa chọn ít nhất 50 dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc có khả năng áp dụng được vào sản xuất kinh doanh  để trao Giấy chứng nhận khởi nghiệp và Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, đồng thời tiếp tục được tư vấn, hỗ trợ để khởi nghiệp.
Khởi nghiệp (Startup)! Bạn đừng nghĩ là xa vời, là khó khăn! Vậy nó là thế nào?
Hãy hiểu đơn giản: Khời nghiệp là bạn vừa là nhân viên vừa là ông chủ hoặc cao hơn bạn tự thành lập doanh nghiệp riêng cho mình rồi tuyển nhân viên vào cùng làm. Vì vậy khởi nghiệp cũng chính là bạn bắt đầu làm chủ. Và khởi nghiệp cũng chính là một công việc kinh doanh của bạn vì nó liên quan đến việc tạo ra sản phẩm và bán ra thị trường để bạn có thu nhập. Chính vì vậy người ta thường gọi là khởi nghiệp kinh doanh.
Hy vọng, lớp trẻ tỉnh Kon Tum sẽ tận dựng cơ hội này để phát triển sự nghiệp của mình bằng một ý tưởng, dự án khởi nghiệp đầy sáng tạo, khả thi.

Lê văn Quyền
 

Top page Desktop