cong-bo-cong-bo-quy-hoach-chi-tiet-khu-cong-nghiep-hoa-binh-giai-doan-2-phuong-ngo-may-thanh-pho-kon-tum-tinh-kon-tum

Công bố công bố Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Công bố công bố Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Article

Ngày 17/10/2016, tại UBND phường Ngô Mây và trụ sở thôn Thanh Trung (nơi có vị trí quy hoạch),Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức công bố Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thành phần tham dự: Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Đơn vị tư vấn lập đồ án, lãnh đạo UBND phường Ngô Mây, đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Ngô Mây, Ban quản lý thôn Thanh Trung và các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Nội dung công bố:

- Tóm tắc đồ án quy hoạch:

+ Diện tích Khu công nghiệp: khoảng 70 ha. Trong đó: đất quy hoạch nhà máy, xí nghiệp 40 ha, đất các khu kỹ thuật 2,5 ha, đất công trình hành chính - dịch vụ 1,3 ha, đất giao thông 13,2 ha, đất nhà ở 4,2 ha, đất cây xanh 8,6 ha.

+ Về giao thông: Đường chính vào sân bay chỉ giới xây dựng rộng 47,5m, các đường còn lại 17,5m.

- Quy định về quản lý quy hoạch:

+ Các nhà máy xí nghiệp, khu nhà ở và khu hành chính dịch vụ được xây dựng từ 1 đến 3 tầng.

+ Khi xây dựng ưu tiên sử dụng vật liệu địa phương để phù hợp với điều kiện khí hậu của khu vực. Các hạng mục công trình có sử dụng tôn yêu cầu sử dụng tôn màu xanh. Các hạng mục công trình có tường xây có thể sử dụng các màu sắc khác nhưng không được phép sử dụng các màu sắc phản quang.

Hình thức công bố tiếp theo: Chủ đầu tư bàn giao các panô 2x3m đã treo ở UBND phường và trụ sở thôn cho chính quyền địa phương để trưng bày thường xuyên, liên tục, đảm bảo nhân dân và các doanh nghiệp biết giám sát thực hiện.

Ban Quản lý các dự án QH

Top page Desktop