dieu-chinh-cuc-bo-do-an-qh-chi-tiet-khu-i-–-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Điều chỉnh cục bộ Đồ án QH chi tiết khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Điều chỉnh cục bộ Đồ án QH chi tiết khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Ngày 13/12/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3102/UBND-HTKT thống nhất điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh các lô đất từ đất dự trữ phát triển, đất cây xanh đồi núi, đất mặt nước (lô DT1, DT2, DT3, DT1-CD12, CD5, CD6, MN3) sang đất thương mại dịch vụ (lô TM27, TM28, TM29 và TM30. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch, kết cấu công trình kiên cố, phù hợp với kiến trúc và cảnh quan quy hoạch. Đồng thời cập nhật nội dung thay đổi trên vào các Đồ án quy hoạch liên quan theo quy định./.

Văn phòng (tổng hợp).

Từ khóa:

Top page Desktop