dieu-chinh-cuc-bo-quy-hoach-chi-tiet-khu-i-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu I - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 754/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu I (tỷ lệ 1/500)- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban quản lý Khu kinh tế phối hợp với UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức công bố công khai về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định, cập nhật các nội dung điều chỉnh tại Quyết định trong các đồ án quy hoạch có liên quan; Quản lý thực quy hoạch theo đúng quy định.

Xem Quyết định tại đây!

Từ khóa:

Top page Desktop