Post

Hội nghị Sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ

Chiều ngày 14/4, Tổ công tác triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030 tỉnh Kon Tum (Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Sơ kết thực hiện Đề án 06/CP năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác, chủ trì hội nghị.

Post

Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại b...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND về Công bố Danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Lào qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương, theo đó:

Post

Chuyển các văn bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính

Nhằm kịp thời, phổ biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực nêu trên đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Post

Hướng dẫn xử phạt hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới đất liền

Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 82/2022/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Post

Hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân ...

Nhằm góp phần tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, người dân thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

Post

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho n...

UBND tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đó Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp hoặc khu kinh tế trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 4, Điều 8 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg. Cụ thể như sau:

Post

Hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh n...

Theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, mức lãi suất hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định.

Post

Tiếp tục triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí trên toàn quốc

Với nỗi lực tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bênh covid-19, Tổng cục Hải quan đã hoàn tất việc triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. 

Post

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện dự án đầu t...

Căn cứ Luật đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định số 31/2021/NĐ-CP); Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư (Nghị định số 29/NĐ-CP); Quyết định số 778/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Post

Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh do...

 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" với mục tiêu tổng quát là huy động nguồn lực xã hội, từng bước phát triển hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bền vững, đóng góp tích cực trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho người thu nhập thấp, người yếu thế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế đạt kết quả xếp hạng xuất sắc trong Cải các...

Ngày 24/01/2022, UBDN tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 37/QĐ-UBND ngày Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đạt tổng số điểm 92,44 điểm.

Post

Sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ ngườ...

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 07/12/2021 về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Về việc khen thưởng cho các doanh nghiệp đã có thành tích trong việ...

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ban quản lý Khu kinh tế tại báo cáo tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng ngày 21/12/2020.  BQLKKT  tặng Giấy khen của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum cho các doanh nghiệp đã có thành tích trong việc cộng tác an sinh xã hội do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum phát động trong năm 2020, gồm:

Post

Công văn của UBND tỉnh về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuấ...

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tiếp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3591/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2021 về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan về phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

Post

Hướng dẫn thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng và cấp giấy phép...

Sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Ban quản lý Khu kinh tế hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum một số nội dung sau:

Post

Hướng dẫn về các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn Khu kinh t...

Ngày 19/10, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 1000/BQLKKT-XDTNMT hướng dẫn về các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, sau khi Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Post

Quy định về ký quỹ thực hiện dự án đầu tư trong Khu kinh tế, khu cô...

1. Các dự án phải thực hiện ký quỹ([1])

Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ các trường hợp sau đây:

 

[1] Điều 43 Luật Đầu tư

Post

Chính phủ ban hành quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt

 Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt. Quyết định này quy định về mức, thời gian và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư.

Top page Desktop