Post

Ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu...

Căn cứ theo các quy định hiện hành, ngày 22 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Giấy ủy quyền số 624/GUQ-UBND, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Đôn đốc thực hiện rà soát tiến độ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

Ngày 21/02, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 210/BQLKKT-QLĐT về việc tiếp tục đôn đốc thực hiện rà soát tiến độ, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định gửi các Doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum biết, thực hiện. Theo đó:

Post

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum: Nâng cao hiệu quả công tác th...

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào KKT, các KCN; tăng cường công tác kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước.

Post

UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát ...

Ngày 29/01/2024, UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định số 59/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo đó năm 2024 công tác cải cách, kiểm soát TTHC tập trung trọng điểm vào các nội dụng cụ thể sau:

Post

Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023

Ngày 25 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 41/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Mời tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam t...

Ban quản lý Khu kinh tế vừa có văn bản số 79/BQLKKT-QLĐT về việc mời tham gia Khu gian hàng Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Việt Nam Expo 2024 gửi các doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum biết để đăng ký tham gia theo văn bản số 177/XTTM-XTĐT của Cục xúc tiến đầu tư – Bộ Công thương.

Post

Hướng dẫn ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động ...

Ngày 29 tháng 12 năm 2023 Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 17/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024, bao gồm một số nội dung cơ bản sau đây

Post

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm đơn giản ...

Triển khai Văn bản số 100/TCTCCTTHC ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ. Ngày 01 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 4198/UBND-TTHCC, yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh:

Post

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải ...

Uỷ ban nhân dân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 4022/UBND-TTHCC ngày 20 tháng 11 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; theo đó yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Post

Phê duyệt danh mục nghề đào tạo, đơn giá đặt hàng hoặc giao nhiệm v...

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nghề đào tạo, đơn giá đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho từng nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh.

Post

Triển khai nhiệm vụ Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ...

Sáng ngày 27/10, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị.

Post

Phiên họp thứ hai Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ

Sáng ngày 16/10, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ tổ chức phiên họp thứ hai trực tuyến với các địa phương hội nghị chuyên đề đánh giá tình hình triển khai các giải pháp đổi mới trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị.

Post

Sửa đổi quy định sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 18/9, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Post

Doanh nghiệp tham gia thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn được ...

Theo dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp tham gia cơ chế thử nghiệm được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về tư vấn, chuyển giao công nghệ, chính sách tín dụng xanh, trái phiếu xanh, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, chính sách đất đai.

Post

Tập trung ưu tiên cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục về đ...

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Văn bản số 2799/UBND-KTTH ngày 28/8/2023 về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, theo đó yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Post

Phê duyệt kết quả Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2022

Ngày 28/8/2023, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lýKhu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnhKon Tum  

Top page Desktop