Post

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum – Một năm nhìn lại

Sau 1 năm chính thức đưa vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã khẳng định đây bước đột phá của tỉnh trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần nâng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước (SIPA) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 lên 18 bậc và xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố.

Post

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn Khu k...

Thực hiện Kế hoạch số 2883/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp Đăk La (sau đây gọi tắt là Khu kinh tế) như sau:

Post

Kế hoạch Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống ...

Thực hiện Kế hoạch số 2561/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 – 2030.

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum xây dựng Kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; các Khu Công nghiệp; Cụm Công nghiệp Đăk La giai đoạn 2020 - 2030, như sau:

Post

Đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển đến các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La văn bản số 982/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 26/6/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh V/v đề xuất đăng ký hỗ trợ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 từ Qũy Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Post

Chương trình xếp hạng và tôn vinh doanh nghiệp năm 2020

BQLKKT thông báo đến các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La tham gia chương trình Chương trình xếp hạng và tôn vinh doanh nghiệp năm 2020 do VCCI tổ chức.

Post

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành ...

Ngày 20/5/2020 UBND tỉnh ban hành quyết định số 302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Chính thức giảm từ 20 - 50% nhiều loại phí, lệ phí

Bộ Tài chính vừa ban hành 03 Thông tư số 34, 35, 36/2020/TT-BTC. Theo đó, Bộ Tài chính đã giảm phí, lệ phí từ 20 – 50% đối với một số lĩnh vực như: Xây dựng, Du lịch, Tài nguyên nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Post

Hướng dẫn phòng chống COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉ...

Nhằm tạo điều kiện các doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động sản xuất nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 28/4/2020 Sở Y tế ban hành văn bản số 1568/SYT-NVY, thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp.

Post

Triển khai thực hiện Nghị định 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chí...

Ngày 09/4/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành văn bản số 274/BQLKKT-QLĐT gửi các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La triển khai thực hiện Nghị định 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ.

Post

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc ...

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND về ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Post

Ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các c...

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 về việc ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Post

Công văn gửi các doanh nghiệp triển khai công tác phòng chống dịch ...

Ngày 05 tháng 2 năm 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 69/BQLKKT-QLĐT triển khai đến các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; Khu Công nghiệp Hoà Bình; Cụm công nghiệp Đăk La, thực hiện các biện pháp pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.

Post

Kế hoạch tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về kế hoạch truyền thông hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 10/01/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch tuyên truyền hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

Post

Thông báo đăng ký tham gia kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm ...

Căn cứ văn bản số 788/SLĐTBXH-DN ngày 07/6/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc đề nghị đăng ký tham gia kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông tin đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp Đăk La biết, đăng ký tham gia như sau:

Post

Điều kiện giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công

Việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên được giao kinh phí cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Top page Desktop