huong-dan-to-chuc-ca-nhan-nop-ho-so-tthc-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-tinh

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính tỉnh

Article

Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh Kon Tum thực hiện theo 04 bước:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đến máy lấy số tự động để lấy số thứ tự, ngồi chờ và nghe thông báo gọi lượt để đến quầy nộp hồ sơ (máy lấy số tự động được đặt ngay tại cửa chính ra, vào của Trung tâm).

Bước 2: Công chức, viên chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính; đồng thời thực hiện quy trình tiếp nhận theo quy định.

(Mã số hồ sơ (phần khoanh đỏ)

Bước 3: Khi hồ sơ đầy đủ hợp lệ, sau khi đã được tiếp nhận tổ chức, cá nhân sẽ có mã số hồ sơ in trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả để tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính.

Tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ và đánh giá mức độ hài lòng sau khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng hai cách:

Cách 1: Nhập mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết tại website Hệ thống thông tin một cửa điện tử https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn

Cách 2: Tra cứu qua zalo bằng cách sử dụng ứng dụng zalo trên điện thoại di động, quét mã QR code trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa chính xác theo quy định hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết, thì tổ chức, cá nhân nhận Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ hoặc nhận Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

(Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí tại quầy Bưu điện nằm trong Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí của từng loại thủ tục hành chính (nếu có) theo quy định và nộp tại quầy Bưu điện theo hướng dẫn của công chức, viên chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Sau khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân có thể đánh giá mức độ hài lòng theo cách:

(Người dân đánh giá mức độ hài lòng thông qua màn hình cảm ứng đặt tại quầy giao dịch tại Trung tâm)

Đối với công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Trung tâm, tổ chức, cá nhân có thể đánh giá mức độ hài lòng thông qua màn hình cảm ứng đặt tại quầy giao dịch tại Trung tâm hoặc sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ website:https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn

Đối với cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức, cá nhân có thể đánh giá mức độ hài lòng thông qua hệ thống ki ốt là màn hình cảm ứng đặt tại Trung tâm hoặc sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ website: https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

 

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop