Post

Thăm cột mốc ba biên nơi xã biên giới Pờ Y

Từ trung tâm xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đi thêm khoảng 10km, là tới Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. Con đường đến “Ngã ba Đông Dương” chạy vòng vèo quanh mấy ngọn đồi, thêm khoảng 10km là tới Cột mốc ba biên (Việt Nam-Lào-Campuchia), nơi mà “một tiếng gà” ba nước cùng nghe. Kể từ khi khánh thành đến nay, địa danh này đã trở thành điểm nhấn quan trọng đối với việc phát triển kinh tế-xã hội và du lịch của địa phương.

Post

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự Nhà máy chế biến bê tông...

Ngày 13/11, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 136/QĐ-BQLKKT chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Nhà máy chế biến bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng tại lô D1+D2, Khu công nghiệp Hoà Bình, thành phố Kon Tum của Công ty Cổ phần cầu đường New Sun.

Post

UBND tỉnh Quyết định thu hồi một phần diện tích đất trong KCN Hòa B...

Ngày 09 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Kon Tum (nay là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế) thuê đất và cho Công ty dịch vụ điện lực Miền Trung thuê đất để thực hiện dự án Xưởng sữa chữa, thử nghiệm thiết bị điện và gia công cơ khí xí nghiệp dịch vụ điện lực Kon Tum, cụ thể như sau:

Post

Thông báo Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của các ...

Thực hiện Kế hoạch số 1125/KH-KTĐTNDHMT ngày 04/5/2023; Kế hoạch số 1162/KH-KTĐTNDHMT ngày 08/5/2023 của Khối thi đua Ban quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung Tổ chức Hội chợ triển lãm kết nối chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ sản phẩm hành hoá, dịch vụ giữa các doanh nghiệp trong các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung, năm 2023.

Post

Ban hành kế hoạch thực hiện công tác đối ngoại năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 925/KH-UBND, ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh về kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023. Ngày 06/4, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành kế hoạch số 45/KH-BQLKKT về thực hiện công tác đối ngoại năm 2023.

Post

Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà nghỉ kết hợp ăn uống giải khát ...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum vừa ban hành Thông báo số 16/TB-BQLKKT về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Nhà nghỉ kết hợp ăn uống giải khát tại Lô TM 13-1, Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và đầu tư nông lâm nghiệp Đông Dương.

Post

Ban hành kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-UBND, ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2023. Ngày 16 tháng 02 năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch số 22/KH-BQLKKT về công tác thông tin đối ngoại năm 2023.

Post

Ban hành Kế hoạch số cải cách hành chính nhà nước năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 4212/KH-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

Ngày 20/12, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch số 89/KH-BQLKKT về  cải cách hành chính nhà nước tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum năm 2023. Nội dung Kế hoạch gồm:

Post

Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướ...

Sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững” được tổ chức từ ngày 24 – 26/8/2022 tại thành phố Cần Thơ. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội nông nghiệp Đức (DLG), Viện nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phối hợp tổ chức. Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là Trưởng Ban tổ chức sự kiện.

Post

Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV...

Ngày 09/6/2022, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 59/QĐ-BQLKKT về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư: NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN KẾT HỢP KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÔNG VIÊN NƯỚC VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI của Công ty TNHH MTV Tân Tân Phú Kon Tum tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Post

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh trong năm 2022 như sau:

Post

Kết nối du lịch Kon Tum - Nam Lào

Thông thương Quốc lộ 18B qua cặp cửa khẩu Quốc tế Bờ Y - Phu Cưa là điều kiện thuận lợi để tỉnh Kon Tum và các tỉnh Nam Lào (gồm Attapư, Sê Kông, Champasak, Salavan) tăng cường giao lưu, hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó Việt - Lào. Trong đó, kết nối du lịch giữa các tỉnh láng giềng thân thiết góp phần mở hướng đưa kinh tế các địa phương cùng đi lên. 

Post

Văn bản về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hi...

Ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 2541/CV-TCT về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về triển khai, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật (có văn bản đính kèm).

Post

Thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ...

Triển khai các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Văn bản số 1168/VP-TTHCC ngày 05/04/2022 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum

Post

Về rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án tại khu ki...

Chiều ngày 31/3/2022, đồng chí Phạm Thanh Hà – Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế đã chủ trì cuộc họp giao ban cơ quan về rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá, giám sát sơ bộ đối với các dự án đầu tư theo Kế hoạch số 22/KH-BQLKKT ngày 15/3/2022 và kết quả kiểm tra, làm việc, đôn đốc trước đây của Ban quản lý Khu kinh tế; ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 769/UBND-KTTH ngày 21/3/2022 về rà soát các dự án chậm tiến độ thực hiện dự án, sau khi trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Trưởng ban kết luận và chỉ đạo:

Top page Desktop