chap-thuan-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-nha-may-che-bien-be-tong-thuong-pham-va-be-tong-nhua-nong-tai-kcn-hoa-binh

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự Nhà máy chế biến bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng tại KCN Hoà Bình,

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự Nhà máy chế biến bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng tại KCN Hoà Bình,

Article

Ngày 13/11, Ban quản lý Khu kinh tế ban hành Quyết định số 136/QĐ-BQLKKT chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Nhà máy chế biến bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng tại lô D1+D2, Khu công nghiệp Hoà Bình, thành phố Kon Tum của Công ty Cổ phần cầu đường New Sun.

Nội dung điều chỉnh gồm: Điều chỉnh về thông tin nhà đầu tư thực hiện dự án và tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động.

Các điều kiện đối với Công ty Cổ phần Cầu đường New Sun:

- Triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuần thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan. Thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

- Nhà đầu tư có trách nhiệm mua vật liệu xây dựng như cát, đá,... tại các mỏ khoáng sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác theo đúng quy định và đã được chứng nhận hợp quy cho sản phẩm theo quy định tại điểm 1.4.3 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Trước đó, dự án đã được Ban quản lý Khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại quyết định số 178/QĐ-BQLKKT với mục tiêu là sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng , với quy mô, công suất thiết kế sản lượng bê tông thương phẩm 126.000 tấn/năm; Sản lượng bê tông nhựa nóng 136.500 tấn/năm.

Đào Nguyên Hoà - Phòng Quản lý đầu tư

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop