thu-hoi-mot-phan-dien-tich-dat-trong-kcn-hoa-binh-va-cho-cong-ty-dau-tu-phat-trien-protech-food-thue-dat-thuc-hien-du-an-nha-may-san-xuat-che-bien-sua-de-va-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-tu-sam-ngoc-linh

Thu hồi một phần diện tích đất trong KCN Hòa Bình và cho Công ty Đầu tư phát triển Protech Food thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh

Thu hồi một phần diện tích đất trong KCN Hòa Bình và cho Công ty Đầu tư phát triển Protech Food thuê đất thực hiện dự án Nhà máy sản xuất chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh

Article

Ngày 08 tháng 05 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Kon Tum (nay là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh) thuê đất và cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển Protech Food thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất chế biến sữa dê và thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh, tại Lô C1, Khu Công nghiệp Hòa Bình, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum với diện tích là 41.690 m2, thời hạn thuê đất đến tháng 03 năm 2058.

Căn cứ Quyết định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức sử dụng đất nộp tiền phí và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao đất trên thực địa cho tổ chức sử dụng đất; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế có trách nhiệm xử lý dứt điểm các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến thuê đất, thuê hạ tầng (nếu có) đối với phần diện tích đất thu hồi nói trên theo đúng quy định pháp luật; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan đơn vị có liên quan bàn giao đất trên thực địa theo quy định.

Công ty Đầu tư phát triển Protech Food có trách nhiệm quản lý, sử dụng  diện tích đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Thanh Dao (Văn phòng)

Các tin cùng chủ đề 10
Top page Desktop