lay-y-kien-cua-cong-dong-dan-cu-ve-do-an-quy-hoach-chi-tiet-kcn-san-xuat-che-bien-duoc-lieu-tap-trung

Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về Đồ án quy hoạch chi tiết KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung

Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư về Đồ án quy hoạch chi tiết KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung

Article

Ngày 23/12/2021, tại Hội trường khối 7 thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô.  Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng dân cư trong khu vực khối 7 thị trấn Đăk Tô và xã Tân Cảnh về Đồ án quy hoạch chi tiết KCN sản xuất, chế biến dược liệu tập trung.

Trên cơ sở Đồ án quy hoạch chi tiết được Công ty cổ phần Capella Quảng Nam là đơn vị tài trợ kinh phí và tổ chức lập quy hoạch, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum thông qua bản đồ quy hoạch, khu vực lập quy hoạch, nội dung đồ án và hướng dẫn góp ý cho việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) Khu công nghiệp sản xuất, chế biến dược liệu tập trung.

Mục tiêu là hình thành khu công nghiệp với các ngành sản xuất công nghiệp dược liệu ít gây ô nhiễm môi trường, thương mại-dịch vụ, khu Nhà ở công nhân và VH-XH, tạo ra sản phẩm công nghiệp có giá trị kinh tế cao, từng bước hình thành ngành công nghiệp mũi nhọn mang tầm chiến lược của tỉnh Kon Tum nói riêng và của cả nước nói chung.

Đa số ý kiến người dân tham dự đều thống nhất theo nội dung đồ án quy hoạch, đề nghị sớm triển khai thực hiện, có phương án đền bù, hỗ trợ cho người dân có đất bị ảnh hưởng hợp lý và ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương đặc biệt là người dân có đất bị ảnh hưởng.

Khu công nghiệp hình thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển KT-XH địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy và phát triển lĩnh vực trồng và chế biến dược liệu tiềm năng của tỉnh, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương.

Phòng XDTNMT

Top page Desktop