mo-rong-he-thong-duong-ong-cap-nuoc-sinh-hoat-tai-kkt-cua-khau-quoc-te-bo-y

Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Article

Nhà máy cấp nước sạch sinh hoạt khu trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2013, công suất thiết kế 2.000m3/ngày.đêm; công suất thực tế hiện tại 860m3/ngày,đêm, đạt 43% công suất thiết kế.

Đến nay, hệ thống mạng lưới đường ống cấp 3 để cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y mới chỉ được đầu tư xây dựng ở tuyến đường chính (dọc tuyến Quốc lộ 40 thuộc xã Pờ Y); các khu dân cư nằm trong lô 2, lô 3 của các thôn trên địa bàn chưa được đầu tư xây dựng. Qua các đợt tiếp xúc, phản ánh của cử tri, mong muốn của người dân trên địa bàn xã Pờ Y được sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt của nhà máy.

Để nâng cao hiệu quả của nhà máy cấp nước Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có văn bản số 27/TB-BQLKKT ngày 17/5/2021 thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và giao Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế triển khai đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống cấp 3 cấp nước sinh hoạt đến các khu dân cư các thôn: Iệc, Đăk Răng, Tà Ka, Măng Tôn, Kon Khôn, Đăk Mế, Bắc Phong, Ngọc Hải thuộc xã Pờ Y. Thời gian thi công từ đầu tháng 6/2021 và hoàn thành trong tháng 9/2021; nguồn vốn thực hiện: Từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Công ty.

Việc đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt góp phần  khai thác tối đa công suất nhà máy, phát triển hoạt động sự nghiệp, phục vụ nhu cầu cấp thiết sử dụng nước sạch sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn xã Pờ Y.

Công ty ĐTPTHT

Top page Desktop