thong-bao-ket-qua-lua-chon-to-chuc-dau-gia-tai-san

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Article

Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã có Thông báo số 89/TB-BQLCK ngày 13/9/2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê tài sản là một phần diện tích nhà làm việc Trạm Kiểm soát liện hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y (tầng trệt). Tính đến thời điểm hết hạn tiếp nhận hồ sơ (17h ngày 16/9/2022), Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y nhận được 01 hồ sơ đăng ký tham gia.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký tham gia, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y tổ chức đánh giá, chấm điểm hồ sơ đăng ký tham gia theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp, Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y thông báo như sau:

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.

- Địa chỉ: số 211, đường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 70/100 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối: không.

Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

Ban biên tập trang thông tin điện tử 

Top page Desktop