phe-duyet-do-an-qh-chi-tiet-ty-le-1500-do-thi-nam-bo-y-khu-kinh-te-cua-khau-quoc-te-bo-y

Phê duyệt đồ án QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phê duyệt đồ án QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phê duyệt đồ án QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Đô thị Nam Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

Top page Desktop