phe-duyet-do-an-qh-chi-tiet-ty-le-1500-khu-trung-tam-thuong-mai-quoc-te-bo-y

Phê duyệt đồ an QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm thương mại quốc tế Bờ Y

Phê duyệt đồ an QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm thương mại quốc tế Bờ Y

Phê duyệt đồ an QH chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm thương mại quốc tế Bờ Y 

Top page Desktop