title

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam Bờ Y

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Nam Bờ Y

Article
Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là khu kinh tế động lực, trung tâm trong tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, có quy chế hoạt động riêng được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ.

1. Lý do thiết kế và mục tiêu của đồ án:

Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là khu kinh tế động lực, trung tâm trong tam giác phát triển ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, có quy chế hoạt động riêng được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ; phát triển thành đô thị loại II vùng biên giới. Là một trong 3 trung tâm kinh tế trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây của Việt Nam... nhằm khai thác có hiệu quả các điều kiện về địa lý - chính trị - kinh tế - xã hội; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

Tư tưởng trên đã được thể hiện hiện qua Quy hoạch chung điều chỉnh khu Bờ Y và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để cụ thể hoá các ý tưởng của đồ án quy hoạch chung nhất thiết phải lập các quy hoạch chi tiết nhằm làm cơ sở tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng từng hạng mục công trình và qua đó có kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả. Theo tinh thần của Quy hoạch chung thì đô thị Nam Bờ Y sẽ là một trong những khu dân dụng được phát triển xây dựng đợt đầu. Mặt khác, do nhu cầu phát triển kinh tế chung khu vực cửa khẩu và nhu cầu giải quyết những địa điểm xây dựng có liên quan đến việc khai thác tốt nhất cửa khẩu thì đô thị Nam Bờ Y có rất nhiều thuận lợi và cũng phù hợp vói các yêu cầu trên. Bởi vậy, việc Quy hoạch chi tiết một phần đô thị Nam Bờ Y là một việc hết sức cần thiết và bức bách.

- Quy hoạch một phần khu Nam Bờ Y để trở thành một khu dân dụng hiện đại trong khu Kinh Tế đạt tiêu chuẩn Đô thị loại II vùng biên giới. Giai đoạn từ nay đến 2025, đây là một trong ba trung tâm vùng kinh tế cửa khẩu Bờ Y. Sau năm 2025, sẽ chính thức trở thành trung tâm Hành chính, chính trị, kinh tế của cửa khẩu Bờ Y.

- Xác định các yếu tố cơ bản, các nội dung về phương án quy mô đất xây dựng, yêu cầu bố trí mạng lưới các điểm dân cư, mạng lưới công trình công cộng

- Quy định, phân khu từng chức năng trong khu đô thị, đảm bảo thuận tiện trong quá trình vận hành. (Giai đoạn đầu cũng như các giai đoạn sau).

- Thiết kế đô thị hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như tổ chức không gian hài hòa với cảnh quan khu vực.

- Hoạch định điều lệ quản lý quy hoạch (ứng với tỷ lệ 1/2000).

3. Vị trí, giới hạn khu đất :

Khu vực nghiên cứu chỉ là một phần của đô thị Bờ Y

Ranh giới nghiên cứu:

- Phía Bắc giáp thị trấn PleiKần.

- Phía Nam giáp đường giao thông N2.

- Phía Đông giáp suối Saloong.

- Phía Tây giáp khu phi thuế quan.

Quy mô : 970 ha.

 Một số hình ảnh quy hoạch Khu đô thị Nam Bờ Y

 

Vị trí xây dựng

Phối cảnh

Từ khóa:

Top page Desktop