title

Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính

Quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính

Article
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đến năm 2025 được Thủ tướng chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2007, là cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y quản lý theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.
Sau gần 4 năm thực hiện Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y đang từng bước trở thành Khu kinh tế động lực, trung tâm trong tam giác phát triển ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, góp phần xây dựng và phát triển Kon Tum sớm trở thành tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững của cả nước.
Để cụ thể hoá các ý tưởng của đồ án quy hoạch chung cần thiết phải lập quy hoạch chi tiết làm cơ sở tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng từng hạng mục công trình và qua đó có kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả cao. Mặt khác việc quy hoạch khu trung tâm hành chính là tất yếu để đáp ứng sự phát triển hoàn chỉnh một trong các khu chức năng chính của Khu kinh tế. Vì vậy, tỉnh Kon Tum đã triển khai lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm hành chính Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y – Tỉnh Kon Tum, để triển khai các bước tiếp theo cần thiết phải lập hồ sơ Qui hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở lập dự án đầu tư cũng như trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn.
Tạo lập một khu trung tâm hành chính tập trung với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không gian kiến trúc hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, môi trường làm việc thuận tiện, cảnh quan sinh thái hấp dẫn theo xu hướng bền vững.
Chủ trương chuẩn bị đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng các tiêu chí nâng cấp Khu kinh tế sớm đạt đô thị loại II.
Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm hành chính đã được lập.
Khớp nối  với các dự án có liên quan.
Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
Khu trung tâm hành chính nằm ở phía Bắc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, dọc theo quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh). Khu vực nghiên cứu chủ yếu nằm trên địa bàn thôn Quảng Nông – xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, cách thị trấn Plei Kần khoảng 4km về phía Bắc.
Ranh giới cụ thể:
- Phía Bắc giáp khu dân cư, khu ở sinh thái.
- Phía Nam giáp khu cây xanh và khu dân cư.
- Phía Đông giáp khu dân cư và sông Pôkô.
- Phía Tây giáp công viên chuyên đề và vườn ươm thực nghiệm.
Diện tích lập quy hoạch: 450ha.
Một số hình ảnh Khu trung tâm hành chính

Tổng thể:

Mặt bằng sử dụng đất:

Kiến trúc đô thị:

 Thiết kế đô thị trung tâm:

Từ khóa:

Top page Desktop