title

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết (1/500) Khu II, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết (1/500) Khu II, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 24/10/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1093/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu II, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
Vị trí: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Phía Bắc giáp: Khu I và quy hoạch đất công viên rừng thành phố.
Phía Nam giáp: Khu quy hoạch đất ở nông thôn.
Phía Đông giáp: Khu III
Phía Tây giáp: Khu quy hoạch đất lâm nghiệp có xen canh nông nghiệp.
Quy mô diện tích: 141 ha

Từ khóa:

Top page Desktop