title

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết (1/500) Khu III, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng chi tiết (1/500) Khu III, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Ngày 24/10/2014, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu III, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.
Vị trí: Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Phía Bắc giáp: Quy hoạch đất công viên rừng thành phố.      
Phía Nam giáp: Quy hoạch trung tâm giải trí vùng kết hợp công viên, cây xanh, mặt nước.
Phía Đông giáp: Quy hoạch Khu đô thị tây Bờ Y.
Phía Tây giáp: Quy hoạch Khu II.             
Quy mô diện tích: 241 ha.

Từ khóa:

Top page Desktop