Quy trình thực hiện dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế B...

Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện của từng dự án; dự án đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (KKT), các Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp Đăk La được thực hiện theo một số bước sau đây([1]): (Nhà đầu tư tự thực hiện hoặc liên hệ Ban quản lý để được hướng dẫn thực hiện).

Post

Sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 201...

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh nhận được Văn bản số 89/QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 của Quỹ Phát triển DNNVV về việc sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017. Trong đó Quỹ Phát triển DNNVV thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung tại Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ; đồng thời Quỹ tiếp tục nhận hồ sơ dự án của DNNVV có nhu cầu hỗ trợ từ Quỹ theo các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV từ Ngân hàng nhận ủy thác từ ngày 01/6/2017 đến 30/6/2017 (Chi tiết theo Văn bản số 89/QDNNVV-NVUT gửi kèm).

Post

Luồng sinh khí mới tạo đà phát triến các doanh nghiệp Việt Nam

Sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến các Doanh nghiệp bằng những hành động và việc làm thiết thực. Kể từ năm 2016 tới nay Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức 2 Hội nghị lớn gặp gỡ và đối thoại với các Doanh nghiệp.

Top page Desktop