ban-do-quy-hoach-su-dung-dat-tai-kkt-kcn-ccn

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại KKT, KCN, CCN

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại KKT, KCN, CCN

Article

Để tạo thuận lợi cho cho nhà đầu tư khảo sát thực địa tìm vị trí thực hiện dự án của các nhà đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được giao quản lý trên địa bàn tỉnh.

Ban quản lý Khu kinh tế rà soát, công bố các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất tại khu I, khu II - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; khu công nghiệp Hòa Bình giai đoạn I; Cụm công nghiệp Đăk La.

Xem bản đồ tại đây:

1. Bản đồ quy hoạch khu I – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

2. Bản đồ quy hoạch khu II – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

3. Bản đồ quy hoạch KCN Hòa Bình (giai đoạn 1).

4. Bản đồ quy hoạch CCN Đăk La.

Top page Desktop