ban-hanh-ke-hoach-huong-ung-ngay-moi-truong-the-gioi-nam-2018

Ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2018

Ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2018

Article

Căn cứ văn bản số 738/STNMT-CCBVMT, ngày 10/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Ngày Môi trường thế giới năm nay có chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon” nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa; đồng thời chia sẻ, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người và thiên nhiên. Việc xây dựng kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn KKT, KCN, CCN bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác BVMT.

2. Tác động và nâng cao nhận thức đối với tập thể các Phòng, đơn vị trực thuộc; các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong KCN, CCN, KKT (các cơ sở SXKD) và đối với từng cán bộ, công chức, nhân viên lao động về trách nhiệm BVMT. Tạo thói quen trong ý thức và hành động nhằm đảo bảm vệ sinh môi trường, BVMT.

3. Việc thực hiện hưởng ứng các hoạt động của “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2017 phải phù hợp với điều kiện thực tế của các phòng ban, đơn vị trực thuộc, các cơ sở SXKD để từ đó lựa chọn các hành động cụ thể, thiết thực.

II. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng Phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, tình hình tại các cơ sở SXKD của từng doanh nghiệp để triển khai một số chương trình BVMT như sau:

1. Vận động, tuyên truyền, giáo dục CB,CC,VC và người lao động tại cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại các KCN, CCN, KKT nâng cao nhận thức về BVMT như tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường; thường xuyên làm vệ sinh các hệ thống công trình vệ sinh nơi công cộng; nạo vét cống rãnh thoát nước ở những nơi thường xuyên ngập úng, những điểm thường xuyên sạt lở gây ảnh hưởng giao thông trên một số tuyến đường trong KCN, CCN, KKT.

2. Thực hiện vệ sinh theo quy định tại cơ quan, đơn vị, nơi làm việc; làm vệ sinh sạch sẽ khu vệ sinh, khu hành lang, khu nhà để xe hoặc nơi tập trung đông người qua lại hoặc giao dịch công tác, đặc biệt là khu vực trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y.  

3. Các doanh nghiệp hiện đang sản xuất, kinh doanh trong KCN, CCN, KKT thực hiện đúng quy định về BVMT như xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp, khói, khí bụi độc hại nguy hiểm... ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN:

  1. Thời gian:

Từ nay đến hết tháng 7 năm 2018, thời điểm mà các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới tạo thành chuỗi hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” diễn ra trên phạm vi cả nước.

2. Hình thức:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục CB,CC,VC và người lao động tại cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh nâng cao nhận thức về BVMT; tạo dư luận và áp lực xã hội lên những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật BVMT; tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao nhiên liệu, hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu thiên nhiên có phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường;

- Tổ chức lễ phát động, ra quân làm sạch cơ quan công sở nơi làm việc, nơi công cộng; khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải nhằm tạo cảnh quan vệ sinh môi trường sạch đẹp. Phát động phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh tại trụ sở làm việc tại các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp trong KCN, CCN, KKT.

- Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề BVMT, bảo vệ thiên nhiên tại công sở, nơi công cộng, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động BVMT, coi đó là hành động thiết thực, cụ thể hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trưởng các Phòng, đơn vị trực thuộc, người đứng đầu các cơ sở SXKD có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị, các cơ sở SXKD. Đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm được nêu tại Kế hoạch.

2. Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y treo băng rôn để hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”. Nội dung băng rôn: “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn xã hội”.

3. Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế có trách nhiệm chăm sóc cây xanh, bồn cảnh, vệ sinh và nạo vét bùn đất chẩy tràn các trục đường trên Khu kinh tế. Xử lý chất thải, rác thải đúng nơi quy định, phân công trách nhiệm cho từng tổ sản xuất hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao.

4. Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ làm đầu mối giúp Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này tại cơ quan và tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở TN&MT trước ngày 01/8/2018 theo quy định.

5. Các cơ sở SXKD tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ô nhiễm môi trường; Xây dựng quy trình phân loại, thu gom phế thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tự tái chế, tái sử dụng.

Treo băng rôn để hưởng ứng “tháng hành động vì môi trường”. Nội dung băng rôn:“Quyết tâm giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”. Khuyến khích các cơ sở SXKD tham gia xã hội hóa công tác BVMT, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường.

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop