ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-nuoc-the-gioi-va-ngay-khi-tuong-the-gioi-nam-2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020

Article

Ngày 26/03/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Nước thế giới (22/3)” và Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2020 trên địa bàn Khu kinh tế tỉnh Kon Tum.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Ngày Nước thế giới năm 2020 với chủ đề “Nước và Biến đổi khí hậu” và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 với chủ đề “Khí hậu và nước” nhằm hướng đến mục tiêu về sự phát triển bền vững, thực hiện thông qua các hoạt động cộng đồng, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Nhằm nâng cao nhận thức đối với cán bộ công nhân viên chức cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các KCN, KKT và bằng các hành động cụ thể với phương châm hiệu quả, thiết thực, đảm bảo phong trào được duy trì thường xuyên, tạo một bước chuyển biến mới trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường;

- Tác động và nâng cao nhận thức đối với tập thể các Phòng, đơn vị trực thuộc; các nhà đầu tư, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT và đối với từng cán bộ, công chức, nhân viên lao động về vai trò của nước sạch, trách nhiệm đối với cuộc sống, với xã hội, với cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư. Tạo thói quen trong ý thức và hành động nhằm đảo bảm việc sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu.

II. NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Tổ chức Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020:

1.1. Tuyên tryền, phổ biến, quán triệt nội Công văn số 1182/BTNMT-TĐKTTT ngày 09/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về BVMT;

1.2. Vận động, giáo dục CBCCVC và người lao động nâng cao nhận thức về vai trò và tác dụng của nước, của việc sử dụng hợp lý nước sạch, vai trò chức năng của các yếu tố khí tượng lồng ghép với các hoạt động tích cực về bảo vệ môi trường như tích cực trồng, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất rắn chất gây ô nhiễm môi trường, thường xuyên làm vệ sinh các hệ thống công trình vệ sinh nơi công cộng; nạo vét cống rãnh thoát nước ở những nơi thường xuyên ngập úng, những điểm thường xuyên sạt lở gây ách tắc giao thông trên một số tuyến đường trong KKT CKQT Bờ Y.

2. Triển khai một số hoạt động cụ thể:

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng Phòng, đơn vị trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để triển khai một số chương trình BVMT như sau:

2.1. Tập trung BVMT tại khu vực xung quanh hồ chứa nước tại Nhà máy cấp nước KKT CKQT Bờ Y; vệ sinh và nạo vét bùn đất chảy tràn tại các trục đường trong Khu kinh tế CKQT Bờ Y. Xử lý chất thải, rác thải đúng nơi quy định; phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị, tổ sản xuất hoàn thành tốt khối lượng công việc được giao hàng tháng;

2.2. Tiến hành dọn dẹp vệ sinh xung quanh công sở, nơi làm việc đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp; sử dụng nước sạch an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; sử dụng chất tẩy rửa đúng tiêu chuẩn, an toàn theo quy định.

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC THỰC HIỆN:

1. Thời gian:

Tổ chức thực hiện hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 từ nay đến hết ngày 08/4/2020.

2. Hình thức:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục CBCCVC và các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về lợi ích và vai trò của việc sử dụng hợp lý tài nguyên nước, đặc biệt là nước sạch; tuyên truyền, phổ biến và khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao và thất thoát nước;

- Tổ chức thực hiện làm sạch cơ quan công sở nơi làm việc, nơi công cộng; khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải... nhằm tạo cảnh quan vệ sinh môi trường sạch đẹp;

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các địa điểm: Trụ sở chính Ban quản lý Khu kinh tế; Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng KKT nhằm tuyên truyền chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường:

Tích cực thực hiện việc đôn đốc, nhắc nhở chủ các doanh nghiệp, các chủ

cơ sở sản xuất, CBCCVC tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2020 và phát động phong trào BVMT trong khu vực của doanh nghiệp; đảm bảo môi trường tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn KKTCK Quốc tế Bờ Y và KCN Hòa Bình xanh, sạch, đẹp;

Chủ trì theo dõi, đôn đốc các Phòng, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Tổng hợp tham mưu lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/4/2020 theo quy định.

2. Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Khu kinh tế:

Chủ động thực hiện tại đơn vị các hoạt động như: Tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắt tỉa, chăm sóc trồng mới cây xanh, khơi thông cống rãnh tại một số tuyến đường trên địa bàn KKT CKQT Bờ Y được giao quản lý; tổ chức hốt dọn các điểm đất đá tràn xuống lòng đường; quản lý, vận hành tốt nhà máy cấp nước trên địa bàn KKTCK đảm bảo nguồn nước sạch, chất lượng, cung cấp kịp thời đến các hộ dùng nước.

3. Ban quản lý CKQT Bờ Y:

Tiến hành vệ sinh sạch sẽ môi trường xung quanh Trạm kiểm soát liên hợp CKQT Bờ Y; chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện treo băng rôn hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2020 tại Trụ sở chính Ban quản lý Khu kinh tế và Trạm kiểm soát liên hợp CKQT Bờ Y; thời gian thực hiện đến hết ngày 08/4/2020.

Nội dung khẩu hiệu băng rôn:“Giữ gìn nguồn nước vì sức khỏe của cộng đồng”.

4. Các Phòng, đơn vị trực thuộc khác:

Tiến hành dọn dẹp vệ sinh xung quanh công sở, nơi làm việc đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Sử dụng nước sạch an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Từ khóa:

Top page Desktop