ke-hoach-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-dat-ngap-nuoc-the-gioi-nam-2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020

Article

Ngày 10/01/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020.

Kế hoạch hoạt động tập trung vào các nội dung chính như tập trung phổ biến, tuyên truyền về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước và kêu gọi cộng đồng cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và thúc đẩy phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; đưa các bản tin hoặc phim ngắn về chủ đề vai trò của đất ngập nước trên các kênh truyền thông của cơ quan, địa phương. Tổ chức phát động các phong trào trong năm 2020 với các nội dung: bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước. Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và địa phương…

Xem kế hoạch tại đây

BBT TTĐT

Từ khóa:

Top page Desktop