thuc-hien-hoat-dong-huong-ung-chien-dich-gio-trai-dat-nam-2020

Thực hiện hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

Thực hiện hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

Article

Ngày 11/3/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản số 171/BQLKKT-XDTNMT gửi  Các CSSX kinh doanh dịch vụ trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đăk La; Các Phòng, đơn vị trực thuộc; Ban Chấp hành các đoàn thể Ban quản lý Khu kinh tế về thực hiện hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, theo đó:

1. Các cơ sở SXKĐ trên địa bàn KKT, các KCN, CCN Đăk La:

- Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động, tổ chức công đoàn tại cơ sở sản xuất mình tham gia hưởng ứng tích cực Chiến dịch Giờ Trái đất; vận động người thân và gia đình cùng tắt đèn và các thiết bi điện không cần thiết của gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất;

- Thực hiện tắt/giảm đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết tại cơ sở sản xuất mình để tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm góp phần vào thành công chung của Chiến dịch.

2. Các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành các đoàn thể thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thuộc đơn vị mình tham gia hưởng ứng tích cực Chiến dịch Giờ Trái đất; vận động người thân và gia đình cùng tắt đèn và các thiết bi điện không cần thiết của gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

* Sự kiện chính thức hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 phút đến 21h30 phút ngày 28/3/2020 (thứ Bảy).

Lưu ý:  Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, do ảnh hưởng Dịch viêm phổi cấp COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh, các đơn vị trực thuộc nên hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người.

BBT trang thông tin điện tử

Từ khóa:

Top page Desktop