don-doc-cac-doanh-nghiep-co-so-san-xuat-thuc-hien-cac-bien-phap-bvmt

Đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các biện pháp BVMT

Đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện các biện pháp BVMT

Article

Ngày 11/02/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum có văn bản gửi đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại KCN Hòa Bình đôn đốc thực hiện các biện pháp BVMT tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Thời gian qua, các cơ sở sản xuất kinh doanh tại KCN Hòa Bình đã có những biện pháp để thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở chưa quan tâm đúng mức, công tác bảo vệ môi trường nhất là môi trường nước chưa được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc còn nhiều thiếu sót gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh. Thực trạng này đã có sự phản ánh của một số hộ dân trên địa bàn Phường Nguyễn Trãi và kiến nghị của UBND thành phố Kon Tum.

Trước tình hình trên, để đưa công tác quản lý và bảo vệ môi trường ngày càng đi vào nền nếp, Ban quản lý Khu kinh tế yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh tại KCN Hòa Bình, Tp Kon Tum (sau đây gọi chung là các chủ cơ sở) nghiêm túc thực hiện đầy đủ các công việc sau:

1. Thực hiện đúng, đủ các nội dung trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; khi có sự thay đổi về quy mô, công suất, thiết kế dẫn đến sự thay đổi các tác động môi trường theo chiều hướng xấu đi, đề nghị các chủ cơ sở liên hệ Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ quan chức năng để hướng dẫn đăng ký bổ sung các thủ tục liên quan đến môi trường theo quy định;

2. Đầu tư, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải đảm bảo trước khi thải ra môi trường phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến các cơ sở xung quanh và nhân dân quanh vùng.

a. Đối với nước thải sản xuất: Xử lý sơ bộ đạt quy chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung KCN Hòa Bình để được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

b. Đối với nước mưa chảy tràn:

- Có phương án thu gom, xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa của KCN Hòa Bình; không được thải nước mưa có hòa lẫn chất thải rắn công nghiệp, tuyệt đối không được phép hòa lẫn nước thải công nghiệp với nước mưa;

- Tiến hành xây dựng và quản lý tốt hệ thống thoát nước mưa bao gồm quản lý các công trình từ cửa thu nước mưa, các tuyến cống dẫn nước mưa, các kênh mương thoát nước chính, hồ điều hòa và cửa điều tiết (nếu có) đến các điểm xả ra môi trường;

- Các tuyến cống, mương, hố ga phải được nạo vét, duy tu, bảo trì định kỳ, bảo đảm dòng chảy theo thiết kế. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu, cửa xả nước mưa. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng lưới để thay thế, sửa chữa để bảo đảm hệ thống thoát nước mưa luôn trong điều kiện vận hành bình thường.

3. Thực hiện việc lập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định; định kỳ nạo vét hệ thống cống thoát nước để tránh trường hợp nước cuốn theo chất bẩn gây ô nhiễm môi trường tại nguồn tiếp nhận. Các tuyến cống, mương, hố ga tại hệ thống đường nội bộ trong phạm vi cơ sở phải được nạo vét, duy tu, bảo trì định kỳ, bảo đảm dòng chảy theo thiết kế. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu, cửa xả nước mưa.

4. Tiến hành dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực cơ sở, đối với các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản yêu cầu thu gom xử lý toàn bộ vỏ gỗ phát sinh đảm bảo thông thoáng sạch sẽ để hạn chế lượng chất thải rắn cuốn theo nguồn nước mưa gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp và ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận; nghiêm cấm việc xả các chất thải chưa xử lý đạt tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật ra khu vực xung quanh, gây ô nhiễm môi trường.

5. Đối với các cơ sở mà Ban quản lý đã có văn bản yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trước đây, yêu cầu nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu tại các văn bản yêu cầu và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để theo dõi, giám sát.

6. Giao Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng KKT chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý xây dựng, tài nguyên, môi trường Ban quản lý Khu kinh tế tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong công tác đấu nối nước thải của các cơ sở sản xuất vào hệ thống chung của KCN Hòa Bình để xử lý tập trung tại Nhà máy xử lý nước thải. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu, cửa xả nước mưa. Các tuyến cống, mương, hố ga tại hệ thống đường nội bộ trong KCN Hòa Bình phải thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo trì định kỳ, bảo đảm dòng chảy theo thiết kế.

Xem chi tiết công văn tại đây

BBT trang thông tin điện tử

Top page Desktop