ban-niem-yet-thong-bao-dau-gia-tai-san

Bản niêm yết Thông báo đấu giá tài sản

Bản niêm yết Thông báo đấu giá tài sản

Article

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 10 lô (thửa) đất (từ CQ21-30 đến CQ21-39); Tổng diện tích là: 2.846,82 m2, với tổng giá khởi điểm là: 2.846.820.000 đồng, thuộc địa bàn Thôn 7, thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

STT

Lô đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

để đấu giá

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

Tiền hồ sơ

1

CQ21-30

292,42

292.420.000

58.000.000

200.000

2

CQ21-31

289,96

289.960.000

57.000.000

200.000

3

CQ21-32

287,58

287.580.000

57.000.000

200.000

4

CQ21-33

285,29

285.290.000

57.000.000

200.000

5

CQ21-34

283,09

283.090.000

56.000.000

200.000

6

CQ21-35

280,97

280.970.000

56.000.000

200.000

7

CQ21-36

279,98

279.980.000

55.000.000

200.000

8

CQ21-37

280,97

280.970.000

56.000.000

200.000

9

CQ21-38

282,10

282.100.000

56.000.000

200.000

10

CQ21-39

284,46

284.460.000

56.000.000

200.000

Tổng

2.846,82

2.846.820.000

564.000.000

2.000.000

 

- Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019 (thứ 6).

3. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 25/6/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trụ sở Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế. Địa chỉ: Thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Nhà 3 tầng, gần trạm thu phí cũ).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 25/6/2019, tại Quyền sử dụng 10 lô (thửa) đất (từ CQ21-30 đến CQ21-39), thuộc địa bàn Thôn 7, thị trấn PleiKần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/6/2019 đến 10 giờ ngày 25/6/2019).

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên và không quá 5 vòng trả giá, nếu vòng đấu giá thứ 5 có từ 2 người trở lên trả giá cao nhất và bằng nhau thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (điện thoại: 0260.3911.069; 098.4741.326 (đ/c Tài))./.

BBT

Từ khóa:

Top page Desktop